میدان بایزید استانبول

میدان بایزید استانبول

میدان بایزید استانبول ، میدانی در منطقه ی فاتح تور استانبول ، واقع در بخش اروپایی  استانبول ترکیه است.

میدان بایزید  به طور رسمی میدان آزادی نام گرفته، اما بعد از ساخت مسجد بایزید دوم در یک طرف آن، به نام میدان بایزید شناخته شده است.

میدان بایزید

میدان بایزید

طراحی و ساخت میدان بایزید

این میدان محل سابق انجمن تئودوسیوس است که توسط کنستانتین کبیر ساخته شد.

در یک طرف میدان بایزید، ورودی اصلی دانشگاه استانبول قرار دارد، برج بایزید در محوطه دانشگاه بایزید بوده و از میدان بایزید  قابل مشاهده است.

شکل فعلی میدان  بدست تورگوت جانسور طراحی شده است.

میدان بایزید تور استانبول

میدان بایزید تور استانبول

 

میدان بایزید محل اعتراضات سیاسی، از جمله، برخی اعتراضات سال ۱۹۶۹ با عنوان یکشنبه خونین، و یک حمله تروریستی در سال ۱۹۷۸ (قتل عام میدان بایزید) بوده است.

در سال ۱۹۱۵، بیست نفر فعال ارمنی در میدان بایزید استانبول به دار آویخته شدند.

خیابان استقلال استانبول

 

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه

منو