مکان
استانبول

تاریخ رفت
23 دی

مدت اقامت
3

ایرلاین
معراج

قیمت
1.395.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول 23 دی97

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
GORUR3*1.395.0001.660.0001.395.0001.350.000BB
MARAL3*1.460.0001.750.0001.460.0001.350.000BB
ALL INN3*1.700.0002.150.0001.700.0001.350.000BB
WHITE MONARCH4*1.770.0002.260.0001.770.0001.350.000BB
GRABND HILARIUM4*1.900.0002.530.0001.900.0001.350.000BB
LION4*1.950.0002.550.0001.950.0001.350.000BB
FERONYA4*1.990.0002.480.0001.990.0001.350.000BB
GREEN PARK MERTER5*2.125.0002.920.0002.125.0001.350.000BB
GOLDEN AGE4*2.170.0003.030.0002.170.0001.350.000BB
TITANIC DOWN TOWN5*2.190.0003.050.0002.190.0001.350.000BB
GRAND HALIC4*2.210.0002.900.0002.210.0001.350.000BB
PALAZZO DONIZETTI5*2.220.0003.180.0002.220.0001.350.000BB
ELITE WORLD5*2.840.0003.960.0002.840.0001.350.000BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

telegram

ارسال دیدگاه

منو