مکان
استانبول

تاریخ رفت
28 و 29 و 30 دی97

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
ماهان/معراج

قیمت
1.540.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول 29 دی97

این تور در تاریخ 28 دی 97 با 50.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ 30 دی 97 با 20.000 تومان کاهش نرخ ارائه می گردد.

 

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
MONARCH3*1.540.0001.900.0001.540.0001.290.000BB
MALKOC3*1.590.0001.920.0001.590.0001.290.000BB
GORUR3*1.630.0002.000.0001.630.0001.290.000BB
GRAND MILAN3*1.660.0002.050.0001.660.0001.290.000BB
NEVA FLAT3*1.740.0002.200.0001.740.0001.290.000BB
MAX WELL3*1.800.0002.340.0001.800.0001.290.000BB
THE CITY4*1.840.0002.400.0001.840.0001.290.000BB
PERA ROSE4*1.840.0002.400.0001.840.0001.290.000BB
ICON4*1.870.0002.480.0001.870.0001.290.000BB
NOVA PLAZA PARK4*1.970.0002.660.0001.970.0001.290.000BB
GREEN PARK MERTER5*2.020.0002.760.0002.020.0001.290.000BB
BVS LUSH4*2.120.0002.960.0002.120.0001.290.000BB
SURMELI5*2.180.0003.100.0002.180.0001.290.000BB
GRADN OZTANIK4*2.190.0003.120.0002.190.0001.290.000BB
CROWN PLAZA5*2.220.0003.160.0002.220.0001.290.000BB
PALAZZO DONIZETTI5*2.530.0003.780.0002.530.0001.290.000BB
ELITE WORLD5*2.800.0004.300.0002.800.0001.290.000BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

telegram

ارسال دیدگاه

منو