لوگوی ارشین پرواز

مکان
استانبول

تاریخ رفت
26 آذر

مدت اقامت
5 شب و 6 روز

نوع سفر
هوایی - قشم ایر

قیمت
6.070.000 تومان

شماره رزرو
02188423462

استانبول 5 شب

این تور در تاریخ 16 آذر با 720 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 18 آذر با 440 هزار تومان افزایش قیمت دارد.

این تور در تاریخ 20 آذر با 320 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 24 آذر با 430 هزار تومان افزایش قیمت دارد.

این تور در تاریخ 28 آذر با 280 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 30 آذر با 300 هزار تومان افزایش قیمت دارد.

هتلدرجهخدماتاتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک بدون تخت
reydel3*bb6,070.0007,630.0005,010.000
malkoc3*bb6,400.0007,990.0005,010.000
grand liza3*bb6,400.0007,990.0005,010.000
fide3*bb6,560.0008,890.0005,010.000
all inn3*bb6,850.0008,890.0005,010.000
cumballi4*bb7,070.0009,330.0005,010.000
golden hill4*bb7,150.0009,490.0005,010.000
actuel life4*bb7,220.0009,630.0005,010.000
dora4*bb7,300.0009,780.0005,010.000
tulip city4*bb7,370.0009,930.0005,010.000
city center4*bb7,730.00010,930.0005,010.000
pera center4*bb7,810.00010,810.0005,010.000
nova taxim4*bb7,810.00010,930.0005,010.000
inntel4*bb8,040.00011,270.0005,010.000
grand halic4*bb8,040.00011,270.0005,010.000
taxim express4*bb8,040.00011,270.0005,010.000
tango taxim4*bb8,410.00012,010.0005,010.000
feronya4*bb8,530.00012,420.0005,010.000
taxim lounge4*bb8,710.00012,610.0005,010.000
konak4*bb8,810.00012,810.0005,010.000
nippon4*bb9,310.00013,810.0005,010.000
avantgard4*bb9,460.00014,990.0005,010.000
the peak5*bb9,830.00014,850.0005,010.000
central palace4*bb9,830.00014,850.0005,010.000
golden age5*bb9,900.00014,990.0005,010.000
holiday inn5*bb10,060.00015,310.0005,010.000
titanic city4*bb10,710.00017,010.0005,010.000
sheraton city center5*bb11,500.00018,190.0005,010.000
point taksim5*bb11,670.00018,540.0005,010.000
barcelo5*bb13,360.00021,910.0005,010.000

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

 

telegram

عضویت در تلگرام آرشین پرواز