لوگوی ارشین پرواز

مکان
استانبول

تاریخ رفت
13 فروردین

مدت اقامت
5 شب و 6 روز

نوع سفر
هوایی - معراج

قیمت
5.500.000 تومان

شماره رزرو
02188423462

تور استانبول 5 شب

این تور در تاریخ 4 فروردین با 5 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 6 فروردین با 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد.

این تور در تاریخ 8 فروردین با 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 9 فروردین با 4 میلیون تومان افزایش قیمت دارد.

این تور در تاریخ 11 فروردین با 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 12 فروردین با 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد.

هتلدرجهخدماتاتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک بدون تخت
reydel3*bb5.500.0008.650.0004.100.000
fide3*bb6.600.00010.850.0004.100.000
cumbali plaza3*bb6.700.00011.100.0004.100.000
dora4*bb7.950.00013.600.0004.100.000
pera rose4*bb7.950.00013.600.0004.100.000
white monarch4*bb8.150.00014.000.0004.100.000
tulip city4*bb8.400.00014.400.0004.100.000
inntel4*bb8.650.00014.950.0004.100.000
feronya4*bb8.900.00015.500.0004.100.000
riva4*bb8.950.00015.400.0004.100.000
seminal4*bb8.950.00015.550.0004.100.000
surmeli5*bb9.000.00015.650.0004.100.000
konak4*bb9.200.00016.050.0004.100.000
richmond4*bb9.400.00016.500.0004.100.000
central palace4*bb9.900.00017.450.0004.100.000
grand cevahir5*bb10.000.00016.350.0004.100.000
the peak5*bb10.400.00018.400.0004.100.000
grand oztanik4*bb10.350.00018.350.0004.100.000
nippon4*bb10.500.00018.650.0004.100.000
point5*bb13.150.00022.400.0004.100.000

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

telegram