مکان
دبی

تاریخ رفت
12 بهمن

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
ماهان

قیمت
3.450.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور امارات دبی

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
GOLDEN SQUARE3*3.450.0004.500.000 02.500.000 BB
MAYFAIR3*3.540.0004.580.0003.540.0002.500.000 BB
PHOENIX3*3.570.0004.670.0003.570.0002.500.000 BB
DELMON BOUTIQUE3*3.850.0005.690.0003.850.0002.500.000 BB
NEW BLACK STON4*3.880.0005.240.0003.880.0002.500.000 BB
GRAND CENTRAL4*3.890.0005.190.0003.890.0002.500.000 BB
ABJAD GRAND4*3.900.0005.320.0003.900.0002.500.000 BB
CARLTON PALACE5*4.450.0006.400.0004.450.0002.500.000 HB
JOOD PALACE5*4.530.0004.580.0004.530.0002.500.000 BB
SOME WHARE APARTMENT5*4.680.0006.860.0004.680.0002.500.000 BB
LANDMARK GRAND4*5.420.0008.350.0005.420.0002.500.000 BB
HILTON CREEK DUBAI5*5.520.0008.550.0005.520.0002.500.000 BB

 

ساعت رفت از تهران 18:00
ساعت برگشت به تهران 12:30

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو