مکان
دبی

تاریخ رفت
20 بهمن

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
ایرعربیا

قیمت
2.970.000 تومان

!ثبت سفارش

تور دبی 20 بهمن97

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
GOLDEN SQUARE3*2.970.0003.800.0002.970.0002.180.000BB
DELMON3*3.100.0003.970.0003.100.0002.180.000BB
CITY STAR3*3.140.0004.050.0003.140.0002.180.000BB
REFLACTIONS4*3.260.0004.280.0003.260.0002.180.000BB
ABJAD GRAND4*3.370.0004.500.0003.370.0002.180.000BB
CARLTON PALACE5*3.800.0005.370.0003.800.0002.180.000BB
SWISSOTEL ALGHURAIR5*4.380.0006.510.0004.380.002.180.000BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو