مکان
تفلیس

تاریخ رفت
30 دی97

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
1.175.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور گرجستان دی97

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
EURASIA3*1.175.0001.325.000N/A1.150.000BB
LIKE3*1.200.0001.355.0001.145.0001.150.000BB
DEJAVU3*1.275.0001.495.0001.175.0001.150.000BB
TOSCANO4*1.495.0001.945.0001.355.0001.150.000BB
PRIMAVERA4*1.595.0002.145.0001.495.0001.150.000BB
COLOMBI4*1.675.0002.300.0001.495.0001.150.000BB
GREMI4*1.725.0002.395.0001.495.0001.150.000BB
DOLABAURI4*1.975.0002.715.0001.495.0001.150.000BB
CITY CENTER4*2.100.0003.155.0001.955.0001.150.000BB
PREFERENCE5*3.075.0005.100.0002.395.0001.150.000BB
RADISSON BLU5*4.545.0008.025.0003.395.0001.150.000BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو