تورهای خارجی

تور پوکت اسفند97

7 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: 5 اسفند ۹۷
 • قیمت از 5.450.000 تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
5.450.000 تومان

تور استانبول 28 دی97

3 شب
 • پرواز:معراج
 • تاریخ رفت: 28 و 30 دی
 • قیمت از1.445.000 تومان
 • مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
!ثبت سفارش
1.445.000 تومان

تور دبی 5 بهمن97

3 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: 5 و 6 و 12 بهمن
 • قیمت از 2.930.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
2.930.000 تومان

تور استانبول 5 بهمن97

3 شب
 • پرواز: اطلس/ماهان
 • تاریخ رفت: 3 و 4 و 6 بهمن
 • قیمت از1.540.000 تومان
 • مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
!ثبت سفارش
1.540.000 تومان

تور استانبول 18 بهمن97

4 شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: 18 بهمن97
 • قیمت از 2.760.000 تومان
 • مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
!ثبت سفارش
2.760.000 تومان

تور استانبول 19 بهمن97

4 شب
 • پرواز: اطلس جت
 • تاریخ رفت: 19 بهمن97
 • قیمت از 2.365.000 تومان
 • مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
!ثبت سفارش
2.365.000 تومان

تور دبی 20 بهمن97

3 شب
 • پرواز: ایرعربیا
 • تاریخ رفت: 20 بهمن97
 • قیمت از 2.970.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
2.970.000 تومان

تور دبی ویژه تعطیلات بهمن97

3 شب
 • پرواز: ایرعربیا
 • تاریخ رفت: 20 بهمن97
 • قیمت از 3.050.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
3.050.000 تومان

تور دبی 24 بهمن97

3 شب
 • پرواز: ایران ایر
 • تاریخ رفت: 24 بهمن97
 • قیمت از 3.000.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
3.000.000 تومان

تور دبی 14 بهمن97

3 شب
 • پرواز: ایران ایر
 • تاریخ رفت: 14 بهمن97
 • قیمت از 3.000.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
3.000.000 تومان

تور دبی 13 بهمن97

3 شب
 • پرواز: ایران ایر
 • تاریخ رفت: 13 بهمن97
 • قیمت از 3.000.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
3.000.000 تومان

تور استانبول ویژه تعطیلات بهمن97

4 شب
 • پرواز: قشم ایر/ماهان
 • تاریخ رفت: 17 و 20 بهمن97
 • قیمت از 1.830.000 تومان
 • مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
!ثبت سفارش
1.830.000 تومان

تور آنتالیا 5 بهمن97

7 شب
 • پرواز: اطلس جت
 • تاریخ رفت: 5 بهمن ۹۷
 • قیمت از 2.220.000 تومان
 • مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
!ثبت سفارش
2.220.000 تومان

تور تفلیس ویژه تعطیلات بهمن97

4 شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: 19 بهمن۹۷
 • قیمت از 2.250.000 تومان
 • مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
!ثبت سفارش
2.250.000 تومان

تور مالزی اسفند97

7 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: 10 اسفند 97
 • قیمت از 3.890.000 تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
3.890.000 تومان

تور دبی هتل 3 ستاره

3 شب
 • پرواز: ایرعربیا
 • تاریخ رفت: 2 و 6 و 9 و 19 بهمن97
 • قیمت از 2.800.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
2.800.000 تومان

تور آنتالیا لحظه آخری

6 شب
 • پرواز:ایران ایر
 • تاریخ رفت: 5 و 8 دی۹۷
 • قیمت از 1.290.000 تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
1.290.000 تومان

تور گرجستان دی97

3 شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: 30 دی۹۷
 • قیمت از 1.175.000 تومان
 • مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
!ثبت سفارش
1.175.000 تومان

تور آنتالیا دی97

6 شب
 • پرواز:ایران ایر
 • تاریخ رفت: 27 دی۹۷
 • قیمت از 1.395.000 تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
1.395.000 تومان

تور امارات دبی

4 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: 12 بهمن ماه
 • قیمت از 3.450.000 تومان
 • مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
!ثبت سفارش
3.450.000 تومان
منو