لوگوی ارشین پرواز

مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا

۱- گذرنامه های سابق همراه با اصل گذرنامه فعلی با امضاء

 • گذرنامه باید از تاریخ ورود به کشور ایتالیا حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد و نیز داشتن ۲ صفحه سفید روبه روی یکدیگر الزامی است.
 • تمامی افراد شرکت کننده در تور باید گذرنامه جداگانه ارائه دهند.

۲-دارا بودن ۶ قطعه عکس در سایزهای ۳*۴ رنگی با زمینه سفید حداکثر برای ۶ ماه اخیر.(تمام رخ, کاملا از مقابل چهره, بدون لبخند, بدون هر نوع عینک و توجه فرمایید که عکس ارائه شده نباید با عکس میزاهای قبلی مطابقت داشته باشد.)

۳- اصل شناسنامه تمامی افراد به همراه ترجمه و کپی تمامی صفحات

۴- گواهی بانک با مهر و امضا به زبان انگلیسی(این گواهی حساب باید حداکثر ۱۰ روز قبل از تحویل مدارک به سفارت ایتالیا باشد و سایز این گواهی A4 باید باشد

 • کارکرد ۳ ماه اخیر حساب های جاری به زبان انگلیسی
 • گردش حساب ۳ ماه گذشته و گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به زبان انگلیسی همراه با مهر و امضای شعبه بانکی

***حداقل موجودی موردنیاز برای هر فرد ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل با ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.

۵- اصل سند مالکیت

۶- اصل و ترجمه مدارک شغلی

 • مشاغل دولتی: حکم کارگزینی فرد همراه با بیان مدت اشتغال به شغل, سمت فرد,حقوق دریافتی,مرخصی طبق تاریخ سفر و  سابقه بیمه ای با مهر سازمان تامی ن اجتماعی و سه فیش حقوقی
 • وکیل ها: پروانه وکالت
 • بازنشستگان: حکم بازنشستگی و فیش حقوقی فرد
 • پزشکان: پروانه پزشکی,کارت نظام پزشکی و حکم کارگزینی بیمارستان
 • مدرسین دانشگاه و مدارس: اصل حکم کارگزینی, گواهی اشتغال به کار, حقوق دریافتی,سمت,مرخصب بر طبق تاریخ سفر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی
 • خویش فرما: آخرین آگهی تغییرات کاری, جواز کسب
 • مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال,سمت,حقوق دریافتی,مرخصی طبق تاریخ سفربا فیش سابقه بیمه ای تامین اجتماعی.
 • محصلین: مدرک اشتغال به تحصیل

***محصلینی که در میانه سال تحصیلی قصد سفر دارند باید علاوه بر گواهی اشتغال به تحصیل, رضایتنامه کتبی مدیریت محل تحصیل با ذکر تاریخ سفر را داشته باشند.

۷- چنانچه افراد زیر ۱۸ سال قصد سفر بدون والدین را داشته باشند باید رضایتنامه محضری از والدین همراه با ترجمه آن به زبان انگلیسی را الزاما همراه داشته باشند.

۸- اصل مدارک شغلی همسر همراه با ترجمه برای خانم هایی که خانه دار هستند.

 • فرم مشخصات فردی
 • حضور جهت انگشت نگاری(تمامی افراد شرکت کننده در تور)
 • توجه نمایید مدارک مسافران تا اتمام تور آنها نزد آژانس آرشین پرواز به امانت خواهند ماند.
 • ضمانت بانکی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به عنوان ضمانت بازگشت از سفر و حسن انجام تعهدات(در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا به شما اعلام خواهد گردید.)
 • تمامی مدارک مذکور نیاز به ۲ سری کپی کامل در سایز برگه A4 دارد.

***امکان دارد علاوه بر مدارک مذکور بنابرنظر سفارت و مدارک ارائه شده مدارک دیگری نیز از سوی سفارت درخواست گردد و تهیه و ارائه آنها برای صدور ویزا از سمت سفارت الزامی می باشد.

 

آرشین پرواز