مسجد سلیمانیه استانبول ترکیه

مسجد سلیمانیه استانبول ترکیه

بازدید کنندگان مسجد سلیمانیه می‌گویند زیبایی و آرامش مسجد به آنها حس الهام بخش معنوی می‌دهد.

این مسجد در تپه سوم استانبول واقع شده و دستور ساخت مسجد در ۱۵۵۰ توسط سلطان سلیمان اول صادر شده است. این مسجد با شکوه ترکیبی از

بهترین معماری اسلامی و بیزانسی است.

این مسجد در طول سال‌ها به طور گسترده آسیب دیده است، از جمله در طول جنگ جهانی اول زمانی که جنگ شروع شد و باغ آن به عنوان یک انبار سلاح

مورد استفاده قرار گرفت.

این مسجد در اواسط قرن ۲۰ دوباره بازسازی شد. مسجد سلیمانیه توسط چهار مناره مشخص شده است که نشان دهنده آن است که توسط یک سلطان

ساخته شده است.

با آرشین پرواز بهترین لحظات را در تور استانبول تجربه کنید .

مسجد سلیمانیه استانبول

برج گالاتا استانبول ترکیه

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه

منو