لوگوی ارشین پرواز

مکان
ارمنستان

تاریخ رفت
6 اسفند

مدت اقامت
3 شب و 4 روز

نوع سفر
هوایی - قشم ایر

قیمت
7.800.000 تومان

شماره رزرو
02188423462

تور ارمنستان 3 شب

این تور در تاریخ 8 بهمن با 1 میلیون 650 هزار تومان افزایش نرخ ارائه میشود./این تور در تاریخ 15 بهمن با 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه میشود.

این تور در تاریخ 22 بهمن با 120 هزار تومان افزایش نرخ ارائه میشود./این تور در تاریخ 13 اسفند با 600 هزار تومان افزایش نرخ ارائه میشود.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
primer3*7.800.0009.340.0005.950.000BB
baxxos3*8.100.0008.490.0005.950.000BB
shirak3*9.010.0009.400.0005.950.000BB
regineh4*8.740.0008.850.0005.950.000BB
in city4*9.850.00011.400.0005.950.000BB
royal plaza4*9.730.00012.060.0005.950.000BB
metropol4*9.460.0009.730.0005.950.000BB
ani plaza4*10.120.00011.950.0005.950.000BB
central4*10.680.00013.950.0005.950.000BB
opera suite4*10.510.00012.180.0005.950.000BB
konyak4*10.120.00012.840.0005.950.000BB
marriot4*14.170.00018.720.0005.950.000BB
ramada4*11.510.00013.950.0005.950.000BB
radisson blu5*13.790.00017.840.0005.950.000BB

 

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

 

telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید